​Seminar u vrtiću ,,Bubamara'': Djeca sa disharmoničnim razvojem u vrtiću i školi


Planirano je da se 14. i 15. septembra u Bijeljini u vrtiću ,,Bubamara'' održi stručno usavršavanje na temu „Djeca sa disharmoničnim razvojem u vrtiću i školi.“

- Predavači su logopedi i defektolozi iz Beograda, koji će učesnike uputiti na metode rada sa djecom koja imaju disharmoničan razvoj. Oblast na koju se ova predavanja odnose su djeca/učenici kojima je potrebna podrška u obrazovanju, a to je metodika rada sa djecom/učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška. Najvažnije je da se prepoznaju teškoće u učenju i ponašanju koje su posljedica disharmoničnog razvoja u predškolskom I školskom uzrastu, kao i da se preduprede posljedice koje se odražavaju na uspjeh. Najvažnije je da oni koji rade sa djecom nauče da razlikuju disharmoničan razvoj od različitih smetnji u razvoju kod djece, da nauče da pruže podršku kroz primjenu reedukacije psihomotorike u radu sa obje grupe djece, da ovladaju vještinama podsticanja razvoje djece, da prepoznaju potrebe svakog djeteta, da ovladaju vještinama nekonfliktnog vaspitanja i da unaprijede saradnju sa roditeljima i kolegama’’, pojasnila je Jelena Rajšić, direktor vrtića ,,Bubamara’’ i naglasila da je seminar odobrio Pedagoški zavod Republike Srpske.