EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.09.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.09.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.09.2023. god.
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
 
Bijeljina
(Dragaljevac)
DV 10kV Brezovo polje-
Crnjelovo
08:00 16:00
Bratunac
TT Skelani
 
TS Mega 3

 
11:00 13:00
Ugljevik
(Lopare)
TS  Tobut 6 Trnačko 08:00 10:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Brezovice 11:00 14:30
Ugljevik TS  Ugljevik Selo 2
Falčići
10:00 12:00
Ugljevik TS Tutnjevac 1 08:00 12:00