POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA MARGINALIZOVANIH KATEGORIJA DRUŠTVA SA TERITORIJE GRADA BIJELjINA :: Semberija INFO ::

 

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA MARGINALIZOVANIH KATEGORIJA DRUŠTVA SA TERITORIJE GRADA BIJELjINA


Grad Bijeljina u partnerstvu sa organizacijom „CARITAS ŠVICARSKA” i Udruženjem „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja OTAHARIN“, u okviru projekta „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ poziva sva zainteresovana fizička lica sa teritorije Grada Bijeljina da učestvuju u programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva.
 
Projektom „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ podstiče se stvaranje novih radnih mjesta i samim tim poboljšava dohodak, obrazovanje, pristup socijalnim uslugama i jača razvoj zajednice kroz inovativan programski pristup.
U cilju smanjenja nezaposlenosti i stvaranja novih radnih mjesta za zapošljavanje marginalizovanih kategorija društva, pozivamo fizička lica sa teritorije Grada Bijeljina da učestvuju u Programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva.
 
Pozivamo sve zainteresovane osobe, različitih nivoa obrazovanja, da se prijave, uključujući i one sa visokim stručnim obrazovanjem (VSS). Ovaj poziv je posebno usmjeren prema identifikovanim kategorijama, sa naglaskom na marginalizovane skupine.
 
Zainteresovana fizička lica mogu da dostave prijavu za sljedeće pozicije:
 1. Radnik u proizvodnji i montaži stolarije
 2. Radnik u proizvodnji prozora i vrata
 3. Radnik u proizvodnji vunenih tepiha
 4. Trgovac na odjelu elektro-materijala (srednja stručna sprema)
 5. Trgovac
 6. Administrativni radnik
 7. Konobar
 8. Kuvar
 9. Vozač TMV
 10. Električar
 11. Elektro-instalater
 12. Operater na mašinama za obradu metala
 13. Rukovalac građevinskih mašina (sa ili bez položenog ispita)
 14. Rukovalac na viljuškaru
 15. Pomoćni radnik na viljuškaru
 16. Pomoćni radnik u proizvodnji (nekvalifikovani radnici)
 17. Pomoćni radnik u proizvodnji namještaja
 18. Pomoćni radnik u limarskoj djelatnosti
 19. Pomoćni radnik (NK), tehničari (PK, SSS) u obradi i proizvodnji potpale
 20. Stolar
 21. Radnik na prostim stolarskim poslovima
 22. Radnik na složenim stolarskim poslovima
 23. Bravar
 24. Varilac
 25. Asistent u poslovima prevoza djece sa smetnjama u razvoju
 26. Fizički radnik u proizvodnji opekarskih proizvoda
 27. Dilomirani ekonomista
 28. Diplomirani pravnik
 29. Profesor engeskog jezika i književnosti
 30. Mašinski inženjer (VI ili VII stepen)
 31. Inženjer elektrotehnike (VI ili VII stepen).