EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 14.11.2019.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
14.11.2019.BijeljinaTS Ledinci 3Jedan NN izlaz, ulica Cara LazaraSanacija priključka08:0011:00
14.11.2019.BijeljinaTS Brijesnica 1Jedan NN izlazSanacija NN mreže08:0010:00
14.11.2019.BijeljinaTS Drina PlažaJedan NN izlazSanacija NN mreže08:0010:00
14.11.2019.BijeljinaTS DazdarevoJedan NN izlazRasjeka rastinja08:0012:00
14.11.2019.Bijeljina/JanjaDV 10 kV GlavičicePodručje sela ČengićZamjena stuba10:0013:30
14.11.2019.LopareDV 10 kV PotrašTS Manojlovići, Savići i ZavršjeRasjeka rastinja08:0015:00
14.11.2019UgljevikTS Ugljevuk 7NN izlaz pijacaUređenje MM08:0014:30
14.11.2019UgljevikTS BukovacNN izlaz br.1Rekonstrukcija NN mreže11:3014:30
14.11.2019UgljevikTS Tutnjevac 5NN izlaz br.2Uređenje MM08:0011:00
14.11.2019.OsmaciDv 10 kV ŠekovićiMatkovac, Miličići prema Papraći, Sarići, Riđošići, Odžaci i OškopiceRadovi na Dv08:00
17:00
 08:30
17:30
 
14.11.2019.ŠekovićiDV 35 kV Vlasenica - ŠekovićiKompletno područje Opštine Šekovići
 
Promjena uklopnog stanja08:00
16:30
08:30
17:00
14.11.2019.ŠekovićiDV 10 kV FagumFabrika FODRadovi na dalekovodu 35  kV Vlasenica - Šekovići08:0017:00
14.11.2019.ŠekovićiDV 10 kV Šekovići, DV 10 kV Fuk, DV 10 kV Taševac, DV 10 kV Vlasenica  i DV 10 kV AkmačićiFabrika Milić Pelet, TS  Šekovići 2, Šekovići 4, Šekovići 6, Lovničko Polje, Sučani 1, Benzinska Pumpa, Sučani 2, Taševac, Šekovići 3,Šekovići 1, Javor, Čvorići, Dukići, Čanići, Mekići, Markovići, Žepinići, Akmačići, Kaštijelj, Majdan, Lukići, Tišča 3, Vrelo 1, Vrelo 2, Tupanari, Plazače, Jakovice 1, Jakovice 2, Strmica, BjelašnicaRadovi na dalekovodu 35  kV Vlasenica - Šekovići08:0017:00