EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 24.06.2024. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 24.06.2024.


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 24.06.2024.
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Ugljevik
(Lopare) 
TS Kerovići NN izlaz – Ilići 08:30  
14:30

 
Ugljevik
(Lopare)
TS Koretaši 1 NN izlaz – br.3 08:30 14:30
Ugljevik TS Donje Zabrđe 6 NN izlaz – br.2 08:30 14:30