OBAVJEŠTENjE O PREKIDIMA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UTORAK 28.1.2020.


OBAVJEŠTENjE O PREKIDIMA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA UTORAK 28.1.2020.