Veliki jubilej značajne visokoškolske ustanove :: Semberija INFO ::

 

Veliki jubilej značajne visokoškolske ustanove


Fakultet Poslovne ekonomije u Bijeljini nastao je na čvrstim temeljima Više škole za spoljnu trgovinu, trudeći se da nivo obrazovanja podigne što više na ljestvici znanja’’, tvrdi za portal  ,,Semberija info’’ profesorica Vesna Petrović, dekan fakulteta Poslovne ekonomije.
 
Ove godine se navršava 30 godina od osnivanja Fakulteta poslovne ekonomije u Bijeljini. Možemo li sa postojeće vremenske distance procijeniti koliki su društveni efekti rada i djelovanja ove visokoškolske ustanove u našem gradu?
-Fakultet poslovne ekonomije je nastao na temeljima Više škole za spoljnu trgovinu, čiju je ideju zadržao i nastavio tradiciju, nadogradio i modernizovao prateći savremene zahtjeve i izazove. Viša škola je počela sa radom u oktobru 1993. godine, tako da možemo reći da visoko ekonomsko obrazovanje u Bijeljini postoji već više od tri decenije. Naša djelatnost je od početka bilo obrazovanje stručnjaka u oblasti spoljne i unutrašnje trgovine, menadžmenta, finansija, bankarstva, računovodstva, osiguranja, carine, transporta, poslovne informatike, a sa ove institucije su izašle mnogobrojne generacije koje su sada uspješni ljudi u mnogim sferama društva, u javnom i privatnom sektoru. Mnogi od njih su doktora nauka, univerzitetski profesori, narodni poslanici, veoma uspješnih vlasnici velikih porodičnih kompanija, direktori, zasposleni u javnom i privatnom sektoru, u različitim sektorima spoljne trgovine, finansija, bankarstva, osiguranja, i slično, te je društvene efekte rada naše institucije najbolje sagledati kroz poslovne uspjehe naših studenata. Fakultet i dalje osluškuje potrebe tržišta rada i kroz saradnju sa okruženjem priprema kadar za potrebe tržišta. FPE od 2017. godine organizuje studentsku praksu i ima zaključenih oko 80 sporazuma o saradnji gdje se poslodavci upoznaju sa studentima za vrijeme studentske prakse i na osnovu svojih potreba dolaze do željenog profila radnika, a studenti do zaposlenja. Na ovaj način je putem, samo putem studentske prakse do sada zaposleno oko 100 studenata. I nastavljamo dalje.
 
 
Kako je tekao razvoj FPE? Možete li nam uporediti uslove za održavanje nastave u tekućoj i akademskoj godini od prije tri decenije?
-Kao student prve generacije Više škole za spoljnu trgovinu i sadašnji dekan Fakulteta poslovne ekonomije mogu adekvatno i objektivno da sagledam i uporedim uslove u kojima smo mi studirali i današnju situaciju. Prije svega, osvrnuću se na istorijski razvoj naše institucije. Viša škola za spoljnu trgovinu osnovana je Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske u julu 1993. godine, a 1993/94. upisana je prva generacija studenata. Fakultet spoljne trgovine u Bijeljini nastao je transformacijom Više škole za spoljnu u julu 2005. godine, a u junu 2007. godine integrisan  je u Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Nastava po bolonjskom nastavnom planu i programu se izvodi počev od akademske 2007/2008. godine na studijskom programu Poslovna ekonomija, na tri smjera: Spoljna trgovina, porezi i carine; Finansije, bankarstvo i osiguranje i Poslovna informatika. Fakultet spoljne trgovine promijenio je naziv u Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina u avgustu 2009. godine. Na samom početku rada upisivano je više od 300 studenata i svi smo bili u baraci, na predavanjima do kasnih večernjih sati. Današnji studenti, kojih je preko 400 na 4 godine osnovnih i 1 godinu master studija, imaju vrhunske uslove za studiranje u impresivnom objektu Centra za visoko obrazovanje, u moderno opremljenim kabinetima i sa svim drugim uslovima za uspješno studiranje.
 
Koliko je Fakultet poslovne ekonomije od 1993. godine odškolovao diplomanata, magistranata i doktoranata? Koliko njih je kroz radni odnos ostalo vezano za fakultet?
-Na Višoj školi za spoljnu trgovinu diplomiralo je ukupno 1.799 studenata, a na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina zvanje diplomiranog ekonomiste steklo je više od 1.540 studenata. Diplomu mastera ekonomije steklo je 122 studenata, 15 magistara ekonomskih nauka i 13 doktora ekonomskih nauka, koji su zaposleni u brojnim javnim institucijama i privatnim kompanijama u gradu, regiji i po čitavom svijetu. Teško je doći do tačnog broja ljudi koji su za ovih 30 godina bili dio našeg kolektiva, a završili su Višu školu ili FPE, jer ih je bilo, zaista, mnogo. Trenutno ih, od 42 zaposlena ima 18, a politika Fakulteta je inače da svoje najbolje studente ostavlja da budu asistenti, te je u poslednjih nekoliko godina zaposleno pet studenata sa najboljim prosjekom ocjena, od kojih su četiri studenta generacije, i ponosni smo na njih.


 
Gdje vidite Fakultet poslovne ekonomije u narednih 30 godina?
-Dva osnovna cilja koja sam postavila i trudim se da implementiram u toku mog mandata dekana FPE su unapređenje kvaliteta nastavno-naučnog procesa, kao i uspostavljanje i razvijanje međunarodne saradnje. FPE je učesnik ili nosilac u preko 20 domaćih i međunarodnih projekata. Kada je riječ o domaćim projektima, to su, uglavnom, projekti čiji je donator Ministarstvo nauke i tehnologije, kao i projekti lokalne uprave u kojima je jedan od partnera i naš Fakultet. Takođe, Fakultet je partner i u nekoliko međunarodnih projekata u kojima učestvuje Univerzitet u Istočnom Sarajevu, a neki od njih su: Erasmus+ projekat „Development of part-time and short circle studies in higher educations in Bosnia and  Herzegovina - PARTISH, Erasmus+ projekat: Strenghthening capacities for the implementation of dual education in BiH hingher education – DUALSCI, Erasmus+ projekat „Promoting and Facilitating Collaborative Virtual Inaternational Learning in the Western balkans Higher Education Institutions - COWEB“. FPE je uspostavio saradnju sa ruskim univerzitetima u Voronježu, Sankt Peterburgu, Uralskim Univerzitetom u Jekaterinburgu, a nedavno smo inicirali saradnju sa University of Central Lanchasire – UCLan sa Kipra. Projekti FPE u kojima je moguća mobilnost akademskog osoblja i studenata su Erasmus+ sa ISCAP – Porto Accountinting and Business School iz Porta u Portugaliji i Erasmus+ KA1 program sa Univerzitetom „Lucian Blaga“  iz Rumunije. Zahvaljujući Erasmus+ICM programu sa P. Porto Accounting and Business School, ukupno pet studenata iz Porta je pohađalo ljetnji semestar na našem master programu Digitalna ekonomija, uz obostranu razmjenu profesora, šest profesora iz Porta je boravilo na FPE, kao i isti broj naših profesora u Portu i četiri u Rumuniji. Najnovija je saradnja sa Univerzitetom iz Šangaja iz Kine u okviru projekta finansiranog od strane kineskog Ministarstva obrazovanja pod nazivom China - CEEC Higher Educations Institutions Joint Educational Program on Digital Economy. Stoga, realizacija mnogobrojnih aktivnosti i zajedničkih projekata se očekuje u narednom periodu.


 
Semberija info