EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.05. I 29.05.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.05. I 29.05.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.05.2023. god.
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Ugljevik
(Lopare)
DV 10 kV Šibošnica 13:00 17:00
Ugljevik
(Lopare)
DV 10 kV Mačkovac 09:00 13:00
Vlasenica
(Milići)
ČTS 35/10 kV Mmilići 8:30 17:00
 
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 29.05.2023. god.
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Zvornik
(Kozluk)
TS Trnovica 2 08:00 14:00
Ugljevik TS Bukovac 08:00 14:00