EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 27.05.2024 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 27.05.2024


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 27.05.2024. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bratunac
(Srebrenica)

 
TS 35/10 kV
Srebrenica
DV 10 kV Sućeska
od LR 205

 
Naseljena mjesta:
Bektići,
Sućeska,
Lipovac, Slapovići,
Kutuzero,
Brakovci, Bastahovine,
Bulogovina,
Žedanjsko, Opetci,
Podgaj
 
 

 
09:30 14:00
Vlasenica
(Han Pijesak)
DV 10 kV Ljeskovac
-iza DUR-a 04012-
Sela: Rijeke ,
Stoborani,
Podžeplje, Nadgaj,
Brložnik,
Jelovci, Krivače i
Plane

 
08:30 18:00
Vlasenica
(Šekovići)
ŽTS /04 KV Plazače
nn izlaz 1
Područje sela Plazače 09:00 14:00
Vlasenica
 (Šekovići)
ŽTS 10/04 KV
Šekovići 2 nn izlaz 3
Ulica Pali boraca 10:00 12:00
Ugljevik
(Lopare) 
TS Pukiš 4 NN izlaz – br.1 12:00 14:30
 
Ugljevik
(Lopare)
TS Gornje Lipovice 1 NN izlaz – Tošići 08:30 11:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Muzej NN izlaz – Pajkanovići 08:00 14:30
Ugljevik
 (Lopare)
TS Markovići NN izlaz – Markovići 08:30 14:30
Ugljevik TS Jakovići NN izlaz – br.2 08:30 14:30
Ugljevik TS Kacevac 1 NN izlaz – br.1 08:30 14:30
Bijeljina
(Janja)
TP Krčevine Jedan NN izlaz
prema
Todorevićima-Čengić
09:00 12:00
Zvornik TS 10/0.4 kV
Petkovici dom
NN izlaz Gotovci 09:00 14:00