СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА: Пред сутрашњу сједницу :: Semberija INFO ::

 

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА: Пред сутрашњу сједницу


Након консултација са представницима клубова одборника који чине скупштинску већину, постигнут је договор да ће на сутрашњој сједници Скупштине града Бијељина, а у интересу свих становника Бијељине, бити усвојен тзв. Ребаланс буџета града Бијељина за 2022. годину, уз мање корекције путем амандмана у нивоу око 2.5% у односу на укупан буџет.  

Такође, договорено је да ни једна ставка у буџету неће бити умањена испод нивоа који је одобрен Одлуком о буџету града Бијељина за 2022. годину, а за највећи дио буџетских ставки ће бити одобрено повећање.

Кроз наведене корекције буџета града путем амандмана, између осталог, биће обезбијеђено:

-        Једнократна помоћ пензионерима са најнижом самосталном пензијом до 15 година стажа осигурања. Сматрамо да је та помоћ у свјетлу сталних поскупљења и инфлације неопходна пред новогодишње и божићне празнике, те да је најпотребнија управо овој категорији нашег становништва. За ову намјену биће издвојено 300 000 КМ.

-        Додатна средства за подстицај пољопривредне производње, чиме ће сви подстицаји за пољопривредну производњу у 2022. години бити исплаћени у нивоу од 100%. За ову намјену ће поред ранијих повећања и планираних средстава бити издвојено додатних 300 000 КМ.

-        Снажна подршка предузећима и установама које су од интереса за наш град.

-        Додатна финансијска подршка за удружења од општег интереса за град Бијељину.

-        Снажна подршка свим спортским колективима, а посебно оним који су у претходном периоду постигли запажене резултате, као и онима који се налазе у проблемима а од великог су значаја за наш град.

-        Додатна подршка за самозапошљавање младих и удружење предузетника.

Када су у питању расходи за лична примања у ГрУ Бијељина, Скупштина града ће усвојити повећање ове ставке у износу од 784 600 КМ, чиме ће укупан износ предвиђен за расходе за лична примања у ГрУ Бијељина износити 11 674 100 КМ што је износ и више него довољан за све плате запослених на неодређено вријеме у ГрУ Бијељина, као и оних који су ангажовани по уговорима о раду на одређено вријеме и другим основама, у складу са Законом, прије свега чланом 69. Закона о локалној самоуправи који гласи: ,,Укупан број запослених на одређено вријеме и лица ангажованих по другим основима у градској, односно општинској, управи не може бити већи од 10% запослених на неодређено вријеме“

Нажалост, Скупштина града Бијељина констатује да је од стране Градоначелника, као послодавца, дошло до значајног прекорачења предвиђеног износа расхода за лична примања у ГрУ Бијељина која су одобрена приликом усвајања буџета града Бијељина за 2022. годину, те да је на основу документације добијене од стране Одјељења за финансије града Бијељина, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске и Пореске управе Републике Српске - Бијељина, јасно да је до тога дошло грубим кршењем закона од стране Градоначелника, прије свега кршењем члана 69. Закона о локалној самоуправи Републике Српске, а што је проузроковало озбиљну финансијску штету за буџет града Бијељина. 


СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА