Фонд ПИО: Саопштење :: Semberija INFO ::

 

Фонд ПИО: Саопштење


Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (Фонд ПИО) обавјештава  своје кориснике са пребивалиштем у Србији (21.000) да више нису обавезни да на крају календарске године Фонду  доставе потврду о животу.
 
Фонд напомиње да је у октобру 2022. године успостављена електронска размјена података  између Фонда ПИО Републике Српске и Републичког фонда ПИО Србије путем које се обезбјеђује чињеница наступа смрти корисника пензије, односно потврђује  чињеница живота корисника и тако у наредној години наставља редовна исплата пензије без достaвљања потврде о животу.

Достaвљање потврде о животу, и поред тога што више  није обавезно, производи  беспотребне материјалне трошкове корисницима у погледу овјере документа, поштарине, а Фонду додатно оптерећује поступање и људске ресурсе.  
Стога се корисници права на пензију Фонда ПИО Републике Српске са пребивалиштем у Србији позивају да не достављају  потврду о животу у папирном облику већ  повјерење потпуно поклоне  електронскоj размјени података између два носиоца осигурања.