ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 23.05.2024 :: Semberija INFO ::

 

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 23.05.2024


ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕКИДА ИСПОРУКЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ДАН 23.05.2024. год.
  
РЈ/Пословница Електроенергетски објекат  
Подручје без напајања

 
Вријеме прекида испоруке
Почетак    Завршетак
Бијељина ТС 10/0.4 kV Градац 2 1 НН излаз 09:00 13:00
Бијељина
(Пелагићево)
ДВ 35kV Сеоњаци-
Пелагићево
Комплетна Општина
Пелагићево и
насеље Доњи Жабар
09:00 14:00
Зворник ДВ10КВ Локањ
на растављачу Р61-5
 ТС Гудура1,3,Њиверице ,
Радоњићи,Савићи,
Градац,Локањ1,2,3,4 Баре
Илићи,Баре2,Коса,
Драгићи
08.00 15.00
Власеница ДВ 10 kV Акмачићи 
из ЧТС 35/10 kV
Шековићи
Насеља: Мајдан, Лукићи 09:00 15:00
Угљевик
(Лопаре) 
ТС Пукиш 4 НН излаз – бр.2 08:30 14:30
Угљевик
(Лопаре)
ТС Мртвица 1 НН излаз – бр.1 08:30 14:30