FONDACIJA LARA: EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LjUDIMA


Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobra, Fondacija „Lara“ je organiovala okrugli sto „Toko i stanje migracija na lokalnom nivou“. Direktor Fondacije „Lara“ Radmila Žigić, pojasnila je da cilj okruglog stola sagledavanje situacije pojačanog priliva i prolaska migranata i izbjeglica kroz područje Grada Bijeljina, uticaj koji migracioni tokovi imaju na lokalnom nivou kao i odgovor nadležnih institucija na ovaj problem.