Evidencija planiranih prekida u isporuci električne energije za srijedu 20.05.2020. godine


Evidencija planiranih prekida u isporuci električne energije za srijedu 20.05.2020. godine.