EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 31.07.2020.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
31.07.2020.BijeljinaTS Krušik 5Jedan NN izlaz: dio ul.Darka Kabilja Bukija08:0011:00
31.07.2020.LopareTS Građevina 1NN izlaz Simikići10:0013:00