EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 10.12.2019.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
10.12.2019BijeljinaTS Pučile Puhare 1Jedan NN izlazSanacija NN mreže i priključka.08:3012:30
10.12.2019BijeljinaTS G.Brodac 2Jedan NN izlazSanacija NN mreže.09:0012:00
10.12.2019BijeljinaTS Raskršće 2Jedan NN izlaz:dio ul. Petra BojovićaIzrada priključka.08:3010:30
10.12.2019BijeljinaTS D.Magnojević 1Jedan NN izlaz:LazarevićiIzrada priključka.09:0011:00
10.12.2019.UgljevikTS G. Krćina                 NN izlaz br. 1Sanacija     09:0011:30
10.12.2019.UgljevikTS D. KrćinaNN izlaz br. 2Sanacija     12:0014:30
10.12.2019.LopareTS Abadžići - JablanicaNN izlaz AbadžićiSanacija     09:0014:00
10.12.2019.LopareTS Božići - LopareNN izlaz ĐurićiSanacija     09:0014:00
10.12.2019.BratunacDV 10 kV Sikirić (od LR 33)Pirići, Podloznik         Rasjeka rastinja08:0016:00
10.12.2019.BratunacDV 10 kV ŽlijebacPetriča, Žlijebac, Vatljevići, Vranjkovina, Kutiješi,  Boljevići,  Jagodnja, Joševa, Bradići         Ugradnja  AB stuba
                   11/1000
 11:0012:30
10.12.2019.SrebrenicaDV 10 kV Potočari - Srebrenica (od LR 308)TP Pećišta, Potočari Škola, Demirovići, Kalemci, Gostilj i GnionaIzmještanje i zamjena stubova i opreme na DV-u 09:0014:00
10.12.2019.Han-PijesakDV 10 kV Zalukovik iz ČTS 35/10 kV Han PijesakVojna pošta Bogaz,Vikend Naselje,Čađavica,Han Pogled,Igrišta 1, Kraljevo Polje.BS Gašmal,Karaula,Vodovod Kraljeva gora,Zagrađei Deurići  Isključenje se vrši zbog planskih radova  na aktiviranju daljinskim upravljivog rastavljača na DV11:0014:00
10.12.2019.Han-PijesakDV 10 kV Han Pijesak iz MXE VlasenicaVojna pošta Bogaz,Vikend Naselje,Čađavica,Han Pogled,Igrišta 1, Kraljevo Polje.BS Gašmal,Karaula,Vodovod Kraljeva gora,Zagrađei DeurićiIsključenje se vrši zbog planskih radova  na aktiviranju daljinskim upravljivog rastavljača na DV11:0014:00