JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA REBALANSA I BUDžETA ZA 2020. GODINU: UČESTVOVALI PREDSTAVNICI NEVLADINIH UDRUŽENjA I GRAĐANA


 Druga javna rasprava o nacrtima rebalansa budžeta za 2019. godinu i budžeta za 2020. godinu danas je okupila predstavnike nevladinih organizacija i udruženja građana.

Slavko Bašić, načelnik Odjeljenja za finansije istakao je da su na raspravu pozvani predstavnici svih udruženja građana, osim sportskih udruženja za koja je predviđen poseban termin za javnu raspravu.

„Približno svake godine u budžetu se za nevladine organizacije planira oznos od oko 400.000 KM. Imamo više od stotinu udruženja građana koja se finanansiraju budžetskim sredstvima. Tu su udruženja koja se finansiraju kroz opšti interes, ali i ona udruženja koja konkurišu za nepovratna grant sredstva. Ta sredstva se moraju pravdati na osnovu projekata koje odobrava nadležna komisija. Pokušavamo osnažiti udruženja građana kako bi i iz drugih izvora pokušali obezbiejditi određena sredstva za svoj rad“, kaže  Slavko Bašić.

Perica Gligić, predsjednik Gradske organizacije Crvenog krsta Bijeljina kaže da je Crveni krst zadovoljan sa iznosom od 35.000 KM, koliko iz budžeta dobije na godišnjem nivou.
 

„Imamo odličnu saradnju sa Gradskom upravom i tim sredstvima uspijevamo isfinansirati određene aktivnosti tokom godine“, kaže Gligić.

Milorad Jović, tehnički sekretar Koalicije „Kolosi“, kaže da koalicija  okuplja trinaest udruženja koja je uvrštena među udruženja koja su proglašena organizacijama od opšteg interesa za grad Bijeljina i koja mogu računati na planirani ukupni iznos od 130.000 KM, što je nepromijenjeno u odnosu na prošlu godinu.

„Jedna smo od rijetkih organizacija koja je u prošloj godini dobila povećanje iznosa sredstava za naše aktivnosti. Mi dobijamo sredstva za zakup prostora koji koristimo i za administrativne troškove. Ukoliko uspijemo da realizujemo i neke projekte međunarodnih organizacija, lokalna zajendica u finansiranju projekata učestvuje sa 30 odsto, što nama puno znači“, kaže Jović.ž

portal Semberija info (Lj.Ljubojević)