PERIĆ: KAPITALNA ULAGANjA U OPŠTINI UGLjEVIK SLjEDEĆE GODINE PREDVIĐENA SU OD 5,1 MILION KM


Načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić rekao je da je  budžet za narednu godinu ove opštine planiran u iznosu od 15,685.000 KM.

Perić je na današnjoj javnoj raspravi o nacrtu budžeta ove opštine sa sljedeću godinu rekao da budžet ima i socijalni  i razvojni karakter.

Perić je najavio da će se za kapitalna ulaganja sljedeće godine izdvojiti 5,1 miliona KM.

„Za putnu infrastrukturu 2 miliona KM, gradićemo dječija igrališta, dječiji  park u Ugljeviku, rekonstruisaće se  ulice i parkig, a planirana je i izgradnja područne škole u Mjesnoj zajednici Ugljevik Selo, kao i još mnogo manjih ali vrijednih projekata“, rekao je Perić.

On je dodao da je budžet  posebno obuhvatio socijalne okvire stanovništva, povećenje za različiti vrste pomoći, te napomenuo da je u  proteklom periodu uvedena naknada od 400 KM za svako novorođeno dijete, kao i beplatna patronažna sestra, i najavio da će tako biti i u narednom budžetu.

„Olakšaćemo roditeljima djece koja pohađaju vrtić na taj način da ćemo  smanjiti  naknadu a za one koja dolaze iz višečlanih porodica da će se boravak za treće i naredno dijete biti beplatno“, naveo je Perić.

On je istakao  da je u opštini Ugljevik u toku projekat kojim se  socijalno ugroženim porodicama rješavaju  stambene potrebe te da će se sa tom praksom  nastaviti i u narednom periodu.

„Posebno je važno da zadržimo mlade stanovnike, tako ćemo mladim bračnim parovima stimulisati kamatu na kupovinu prve nekretnine“, rekao je Perić.

On je saopštio da su urađeni  novi pravilnici o podsticaju privredi i poljoprivredi  i da će se za njih  stimulacije iznositi 350.000 KM.

Načelnik Odjeljenja za finansije opštine Ugljevik Ruža Jović rekla je učesnicima javne rasprave da su budžetska sredstva planirana za narednu godinu usmjerena za razvoj svih subjekata sa područja ove opštine.

„Nakon održane javne rasprave, dokumant budžeta ćemo staviti kao prijedlog i on će se takav naći na sljedećem skupštinskom zasijedanju na usvajanju“, rekla je Jovićeva.

Javnoj raspravi prisustvovali su građani, politički i nevladin sektor, predstavnici javnih ustanova i sportskih klubova, kao i predstavnici mjesnih zajednica.