BIJELjINA: Odluka o radnom vremenu za period od 27. decembra 2019. godine do 15. januara 2020. godine


Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 71. stav (1) tačka 25) Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), a u skladu sa članom 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), Gradonačelnik Grada Bijeljina, dana 20. decembra 2019. godine,  d o n o s i

Odluka o radnom vremenu za period od 27. decembra 2019. godine do 15. januara 2020. godine
 
Član 1.
U periodu od 27. decembra 2019. godine do 15. januara 2020. godine svi ugostiteljski, zanatsko - preduzetnički i trgovinski objekti na području grada Bijeljina mogu raditi 1 (jedan) sat duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatsko - preduzetničkih i trgovinskih objekata na području Grada Bijeljina („Službeni glasnik opštine Bijeljina“ broj: 21/11, 11/14).
 
Član 2.
Izuzetak iz prethodnog člana predstavlja 01. januar 2020. godine kada na području Grada Bijeljine ne rade zanatsko - preduzetnički i trgovinski objekti te 02. januar 2020. kada na području grada Bijeljine mogu da rade zanatsko - preduzetnički i trgovinski objekti i prodajna mjesta AD ''Lutrija Republike Srpske'' Banja Luka, na području Grada Bijeljina najduže do 13:00 časova.
Radno vrijeme na dan 09. januar 2020. godine, reguliše se Odlukom Vlade Republike Srpske u skladu sa zakonom.
           
Član 3.
(1) Za vrijeme trajanja republičkih praznika Nove Godine (01. januar 2020. godine i 02. januar 2020. godine), a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, dužni su da rade: vatrogasna jedinica, zdravstvene ustanove i preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika.
(2) Preduzeća, ustanove i organizacije iz stava 1. ovog člana obavezni su da organizuju i obezbijede rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti, potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkih praznika.
(3) Preduzeća, ustanove i organizacije koje u svojim redovnim aktivnostima imaju organizovan rad za neradne dane, nisu obavezne utvrđivati povećan obim rada i dežurstva. 
 
Član 4.
(1) Apoteke, prodavnice pogrebne opreme i veterinarske ambulante mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.
(2) Za vrijeme novogodišnjih praznika ugostiteljski objekti mogu raditi u neograničenom radnom vremenu.
(3) Privredni subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a obavljaju procesnu proizvodnju, mogu da rade u vremenu koji zahtjeva proces rada.
 
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
                                       GRADONAČELNIK GRADA BIJELjINA
 
Broj: 02-014-1-4588/19                                                                    GRADONAČELNIK
Bijeljina                                                                                       GRADA BIJELjINA
Datum, 20. decembar 2019. godine
                                                                                                              Mićo Mićić