Evidencija planiranih prekida u isporuci električne energije za utorak 03.06.2020. godine


Evidencija planiranih prekida u isporuci električne energije za utorak 03.06.2020. godine.