SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA: Pred sutrašnju sjednicu :: Semberija INFO ::

 

SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA: Pred sutrašnju sjednicu


Nakon konsultacija sa predstavnicima klubova odbornika koji čine skupštinsku većinu, postignut je dogovor da će na sutrašnjoj sjednici Skupštine grada Bijeljina, a u interesu svih stanovnika Bijeljine, biti usvojen tzv. Rebalans budžeta grada Bijeljina za 2022. godinu, uz manje korekcije putem amandmana u nivou oko 2.5% u odnosu na ukupan budžet.  

Takođe, dogovoreno je da ni jedna stavka u budžetu neće biti umanjena ispod nivoa koji je odobren Odlukom o budžetu grada Bijeljina za 2022. godinu, a za najveći dio budžetskih stavki će biti odobreno povećanje.

Kroz navedene korekcije budžeta grada putem amandmana, između ostalog, biće obezbijeđeno:

-        Jednokratna pomoć penzionerima sa najnižom samostalnom penzijom do 15 godina staža osiguranja. Smatramo da je ta pomoć u svjetlu stalnih poskupljenja i inflacije neophodna pred novogodišnje i božićne praznike, te da je najpotrebnija upravo ovoj kategoriji našeg stanovništva. Za ovu namjenu biće izdvojeno 300 000 KM.

-        Dodatna sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje, čime će svi podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju u 2022. godini biti isplaćeni u nivou od 100%. Za ovu namjenu će pored ranijih povećanja i planiranih sredstava biti izdvojeno dodatnih 300 000 KM.

-        Snažna podrška preduzećima i ustanovama koje su od interesa za naš grad.

-        Dodatna finansijska podrška za udruženja od opšteg interesa za grad Bijeljinu.

-        Snažna podrška svim sportskim kolektivima, a posebno onim koji su u prethodnom periodu postigli zapažene rezultate, kao i onima koji se nalaze u problemima a od velikog su značaja za naš grad.

-        Dodatna podrška za samozapošljavanje mladih i udruženje preduzetnika.

Kada su u pitanju rashodi za lična primanja u GrU Bijeljina, Skupština grada će usvojiti povećanje ove stavke u iznosu od 784 600 KM, čime će ukupan iznos predviđen za rashode za lična primanja u GrU Bijeljina iznositi 11 674 100 KM što je iznos i više nego dovoljan za sve plate zaposlenih na neodređeno vrijeme u GrU Bijeljina, kao i onih koji su angažovani po ugovorima o radu na određeno vrijeme i drugim osnovama, u skladu sa Zakonom, prije svega članom 69. Zakona o lokalnoj samoupravi koji glasi: ,,Ukupan broj zaposlenih na određeno vrijeme i lica angažovanih po drugim osnovima u gradskoj, odnosno opštinskoj, upravi ne može biti veći od 10% zaposlenih na neodređeno vrijeme“

Nažalost, Skupština grada Bijeljina konstatuje da je od strane Gradonačelnika, kao poslodavca, došlo do značajnog prekoračenja predviđenog iznosa rashoda za lična primanja u GrU Bijeljina koja su odobrena prilikom usvajanja budžeta grada Bijeljina za 2022. godinu, te da je na osnovu dokumentacije dobijene od strane Odjeljenja za finansije grada Bijeljina, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Poreske uprave Republike Srpske - Bijeljina, jasno da je do toga došlo grubim kršenjem zakona od strane Gradonačelnika, prije svega kršenjem člana 69. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, a što je prouzrokovalo ozbiljnu finansijsku štetu za budžet grada Bijeljina. 


SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA