EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 11.09.2019.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
11.09.2019BijeljinaTS G.Brodac 2Jedan NN izlazIzmještanje NN mreže.  09:0013:00
11.09.2019BijeljinaTS Gradac 2Jedan NN izlazZamjena NN stuba.  08:3010:00
11.09.2019BijeljinaTS Brčanska cesta 1Jedan NN izlaz,dio ul.Stefana DečanskogIzmještanje MM.  08:3012:00
11.09.2019BijeljinaTS Tucovića 3Jedan NN izlaz, ul.CetinjskaIzrada priključka 08:0010:00
11.09.2019BijeljinaTS Autobuska 1Jedan NN izlaz, dio ul.Meše SelimovićaIzrada priključka11:0013:00
11.09.2019BijeljinaTS Brijesnica 1Jedan NN izlazZamjena NN stuba. 08:3010:00
11.09.2019BijeljinaTS Brijesnica 2Jedan NN izlazRasjeka rastinja pored NN mreže. 08:3010:00
11.09.2019BijeljinaTS D.Magnojević 1Jedan NN izlazZamjena NN stuba.      09:00 11:30
11.09.2019BijeljinaTS D.Bukovica 1Jedan NN izlazRasjeka rastinja.12:00 14:00
11.09.2019Bijeljina/JanjaTS Janjarska ObriježJedan NN izlazRasjeka rastinja i zamjena stuba09:3012:30
11.09.2019.       LopareTS Trnačko      NN izlaz LazićiSanacija NN mreže09:0014:00
11.09.2019.LopareTS KolobaraNN izlaz Stevanovići     Uređenje MM 09:0013:00
11.09.2019.UgljevikTS Puškovac 3NN izlaz 2UTL08:0014:00
11.09.2019.ZvornikTS Malešić CrkvaIzlaz prema KaludranimaSanacija nn mreže09:0014:00
11.09.2019.ZvornikTS TomanićiIzlaz prema RadakovcuSanacija nn mreže09:0014:00
11.09.2019.SrebrenicaDV 10 kV Žlijebac (Fakovići) i Petriča od LR 282 Arapovići, Ćosići, Božići, Pribojevići i GođevićiRasjeka rastinja na trasi DV-a08:3014:00